7 Wonders Duel (TH) | ดวล 7 สิ่งมหัศจรรย์

$950.00

Category

Description

ในเกม 7 สิ่งมหัศจรรย์ ดวล ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งขันในการพัฒนาอารายธรรมของเราให้ชนะเมืองของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ผ่านการเล่นทั้งหมด 3 ยุคสมัย ที่เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นที่เราจะต้องทำการสร้างและผลิตทรัพยากรพื้นฐาน ยุคที่ 2 เป็นยุคช่วงเริ่มค้นหาแนวทางของตัวเองว่าจะเริ่มเล่นหนักไปในทิศทางใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรบ เทคโนโลยี ศิลปะ หรือเศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสู่ยุคที่ 3 ยุคที่จะฟาดฟันกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เพื่อที่จะสร้างเส้นทางการชนะของตัวเอง และได้รับการเชิดชูจากประชาชน